Διάφορα – Αρχείο 1961-62

323Φοίβος Νέου Κόσμου 1962. ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥΠΑΚΗΣ [ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΡMATΟΦΥΛΑΚΑΣ] ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΝΩΣΤΟΣ, ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟΥΡΤΟΥΛΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΟΥΡΟΥΚΙΑΒΟΥΡΗΣ,ΑΛΕΥΡΟΜΥΤΗΣ, ΛΥΣΚΑΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ.

Comments are closed.